Menu

O Nas

photodune-1798779-woman-xs

PITiWN - Samorząd gospodarczy na rzecz biologizacji i zrównoważonego rozwoju

Looking for something

Even More Popular Items

Close Panel

slajdy

  • 1
  • 2
czwartek, 18 wrzesień 2014 08:29
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu we współpracy m.in. z Polską Izbą Technologii i Wyrobów Naturalnych, organizuje XVI Konferencję Naukową pt. „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju”. W ramach pierwszego dnia Konferencji, PITiWN weźmie udział w II Sesji prowadzonej przez prof. dr hab. Wiesława Koziarę. Sesja poświęcona będzie stosowaniu naturalnych technologii i wyrobów w rolnictwie. Zaprezentowane zostaną technologie oferowane przez PRP Polska Sp. zo.o. oraz P.P.H.U. Bogdan. Więcej informacji można znaleźć na stronie PIMR http://www.pimr.poznan.pl/komunikat1.html
piątek, 22 sierpień 2014 08:25
29 lipca 2014 r., w gmachu MRiRW w Warszawie, odbyło się spotkanie Rady, przedstawicieli Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych z dr inż. Markiem Sawickim – Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawicielami MRiRW, MG i GIJHAR-S. Spotkanie rozpoczął Bogusław Rzeźnicki z-ca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, który powitał uczestników zebrania oraz poprosił dr inż. Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zabranie głosu. Minister wyraził uznanie dla  przedsiębiorstw wytwarzających i wdrażających innowacyjne technologie, które skonsolidowały się i utworzyły samorząd gospodarczy - Polską Izbę Technologii i Wyrobów Naturalnych oraz za dotychczasową działalność. Podziękował…
środa, 30 kwiecień 2014 13:10
Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych, we współpracy z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych w Poznaniu, współorganizuje sesję naukową poświęconą stosowaniu naturalnych technologii i wyrobów w produkcji rolniczej. Sesja będzie częścią XVI Konferencji Naukowej „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju”, Koneferencji z tradycjami, organizowanej co roku od wielu lat. W ramach sesji PITiWN będzie miała możliwość zaprezentowania do 8 referatów naukowych oraz nieograniczoną ilość posterów. Wszystkie materiały, przed dopuszczeniem do prezentacji będą recenzowane przez Komitet Naukowy. Zgłoszone prace mogą być opublikowane w materiałach konferencyjnych lub w Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Wszystkie warunki uczestnictwa w Konferencji…
czwartek, 03 kwiecień 2014 00:00
Przedstawicielem Izby podczas warsztatów w Tallinnie był dr Roman Izdebski, koordynator kolegium redakcyjnego, opracowującego definicję naturalnych technologii i wyrobów. Warsztaty odbyły się 2-3 kwietnia 2014 r. w Estonii. Głównym celem spotkania było upowszechnianie wiedzy oraz wyjaśnienie mechanizmów funkcjonowania Europejskiego Partnerstwa Innowacji (EIP-AGRI) wśród „brokerów innowacji EIP” oraz szczegóły tworzenia grup operacyjnych. Udział w takich warsztatach sprzyja budowaniu współpracy zagranicznej z organizacjami i podmiotami zaangażowanymi w obszarze wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa oraz zrozumieniu mechanizmów funkcjonowania funduszy unijnych.
czwartek, 27 marzec 2014 00:00
PITiWN, jako nowo powstały samorząd gospodarczy, w dniu 27.03.2014 r. skierował pismo do odpowiednich resortów w sprawie włączenia Izby do programów konsultacji społecznych oraz opiniowania projektów aktów prawnych.Jesteśmy głęboko przekonani, że doświadczenia oraz wieloletnia praktyka zawodowa ponad 130 przedsiębiorców z całego kraju, z szeroko rozumianej branży rolno-spożywczej mogą otwierać nową perspektywę i wnosić innowacyjny kapitał społeczny do konsultacji. Wierzymy, że wspólna praca na rzecz zrównoważonego rozwoju przyniesie dobre rezultaty. Pismo zostało złożone w biurze podawczym: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym do Przewodniczącego Rady Gospodarki Żywnościowej MRiRW Ministerstwa Gospodarki Ministerstwa Środowiska Ministerstwa Zdrowia Pismo zostało skierowane również do Przewodniczących…
Strona 6 z 8

Kontakt siopka

Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych
00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66 lok.1A, tel. (22) 828 11 22, tel. kom +48 668 121 922, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla  M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000495242, NIP: 525-25-78-103, REGON: 147079996
Bank : Pekao S.A. XV o/W-wa, Konto: PL  11 12402887 1111 0010 5619 0662