Menu

O Nas

photodune-1798779-woman-xs

PITiWN - Samorząd gospodarczy na rzecz biologizacji i zrównoważonego rozwoju

Looking for something

Even More Popular Items

Close Panel

slajdy

  • 1
  • 2

Spotkanie PITiWN z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29.07.2014 r.

29 lipca 2014 r., w gmachu MRiRW w Warszawie, odbyło się spotkanie Rady, przedstawicieli Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych z dr inż. Markiem Sawickim – Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawicielami MRiRW, MG i GIJHAR-S.

Spotkanie rozpoczął Bogusław Rzeźnicki z-ca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, który powitał uczestników zebrania oraz poprosił dr inż. Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zabranie głosu. Minister wyraził uznanie dla  przedsiębiorstw wytwarzających i wdrażających innowacyjne technologie, które skonsolidowały się i utworzyły samorząd gospodarczy - Polską Izbę Technologii i Wyrobów Naturalnych oraz za dotychczasową działalność. Podziękował za możliwości spotkania z licznym przedstawicielstwem Izby i nawiązania dialogu na temat naturalnych technologii.

W imieniu Izby, pod nieobecność Prezesa dr inż. Sylwestra Lipskiego przewodnictwo spotkania powierzono Sławomirowi Gacka – Sekretarzowi Rady PITiWN. W swojej wprowadzającej wypowiedzi nawiązał do początków tworzenia PITiWN. Następnie Romuald Łuczak przekazał Ministrowi dokument, który zawierał pytania, postulaty i wątpliwości dotyczące m.in. następujących zagadnień:

  • stanowiska Polski w sprawie nowelizacji rozporządzenia o produkcji ekologicznej;
  • zmiany interpretacji niektórych aktów prawnych przez inspekcje kontrolne podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi; wskazane interpretacje w opinii PITiWN szkodzą bowiem interesom polskiego rolnictwa; 
  • apelu o wnikliwe zbadanie i ocenę trybu uzyskiwania uprawnień przez inspektorów rolnictwa ekologicznego;
  • postulatu zmiany Ustawy o nawozach i nawożeniu, która dopuści do obrotu preparaty na bazie kompozycji pożytecznych mikroorganizmów oraz inne środki wspomagające wzrost roślin, w oparciu o doświadczenia niemieckie i innych państw;
  • postulatu powołania przy Ministrze Rolnictwa stałego Zespołu specjalistów, który zająłby się zagadnieniami nowo tworzącego się sektora gospodarczego technologii i wyrobów naturalnych;
  • apelu o wprowadzenie tematyki naturalnych technologii i wyrobów do programów badawczych instytutów oraz ośrodków doradztwa rolniczego, podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Następnie Minister Sawicki zwrócił uwagę na liczne problemy i trudności związane z funkcjonowaniem przepisów prawa w obszarze rolnictwa ekologicznego. Równocześnie podkreślił, iż Ministerstwo otwarte jest na współpracę i propozycje w tym zakresie ze strony organizacji pozarządowych, w tym samorządu gospodarczego. Minister odniósł się również do projektu „ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/XXX [rozporządzenie o kontrolach urzędowych] i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007”. Zwrócił uwagę, że projekt ten wymaga jeszcze dalszych prac i konsultacji. W odniesieniu do stworzenia systemu certyfikacji PITiWN, Minister stwierdził, że obecnie na rynku istnieje wiele systemów certyfikacji, które nie spełniają swojej roli ani nie odpowiadają na realne potrzeby konsumentów. Proponowany przez PITiWN system, jeśli będzie rzetelnie prowadzony, ma szansę spełniać oczekiwania nie tylko przedsiębiorców, ale przede wszystkim konsumentów, którzy coraz powszechniej poszukują bezpiecznej żywności wolnej od pozostałości syntetycznych związków chemicznych.

Jednym z przedstawianych Ministrowi problemów była kwestia krzywdzących zapisów i niewłaściwej, w opinii przedstawicieli PITiWN, kwalifikacji biohumusu.

Obowiązujące zapisy znacznie ograniczają możliwości stosowania biohumusu, który jest w pełni naturalnym i nieszkodliwym dla środowiska, zwierząt i ludzi naturalnym nawozem organicznym. Minister zobowiązał dyrektora Bogusława Rzeźnickiego, aby Departament Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW w pilnym trybie udzielił pomocy w rozwiązaniu tego problemu.

Następnie Magdalena Pyjor (Departament Rozwoju Gospodarki MG) zwróciła się do Rady Izby o przesłanie do 15 sierpnia listy środków tradycyjnie używanych w rolnictwie, które mogą być uznane jako biostymulatory. Taka uzupełniona lista z ramienia Ministerstwa Gospodarki zostanie wysłana do Komisji Europejskiej do końca miesiąca. Stworzy to szansę na określenie roli podanych w liście wyrobów i uwzględnienie ich przez nowe przepisy. Ten etap – według przedstawicielki Ministerstwa Gospodarki – jest niezwykle istotny, ponieważ stanowi podstawę do opracowania przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia.

Minister Sawicki w kwestii powołania przy Ministrze Rolnictwa stałego Zespołu specjalistów, który zająłby się zagadnieniami nowo tworzącego się sektora gospodarczego technologii i wyrobów naturalnych wskazał, że można rozważyć poszerzenie zakresu prac Rady Rolnictwa Ekologicznego.

Kolejnym zagadnieniem były trudności podczas kontroli gospodarstw ekologicznych prze inspektorów IJHAR-S. Sławomir Gacka (PITiWN) podkreślał, że problem jest poważny ponieważ dotyczy codziennej praktyki rolniczej i konsekwencji nieprawidłowych decyzji kontrolerów, które ponoszone są przez rolników. Bogusław Rzeźnicki (MRIRW) zadeklarował, że ten problem będzie monitorowany.

Stanisław Kolbusz (PITiWN) wskazał również na problem dotyczący braku metodyki badań konsorcjów mikroorganizmów. Podkreślił, że w badaniach naukowych  stosowana jest ta sama metodyka, którą bada się efekty stosowania NPK. Brak takiej metodyki podważa zasadność badań i ich wiarygodność. Bogusław Rzeźnicki (MRIRW) zgodził się z potrzebą opracowania metodyki badań kompozycji pożytecznych mikroorganizmów. Dyrektor nawiązał również do propozycji powołania Zespołu/Rady, która będzie pracowała nad rozwiązaniami prawnymi dla zrównoważonego rolnictwa w tym biostymulatorów. Poddał pod rozwagę ewentualne przystąpienie PITiWN do Rady Gospodarki Żywnościowej. Uczestnicy spotkania byli zgodni co do zasadności i potrzeby powołania przy Ministerstwie Rolnictwa takiego podmiotu.

Wszyscy uczestnicy spotkania zadeklarowali dalszą współpracę w obszarze nowo powstającego sektora technologii i wyrobów naturalnych.

Czytany 5397 razy Ostatnio aktualizowany: poniedziałek, 01 wrzesień 2014 08:08

Kontakt siopka

Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych
00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66 lok.1A, tel. (22) 828 11 22, tel. kom +48 668 121 922, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla  M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000495242, NIP: 525-25-78-103, REGON: 147079996
Bank : Pekao S.A. XV o/W-wa, Konto: PL  11 12402887 1111 0010 5619 0662