Misja Izby

Drukuj

   Kształtowanie świadomych postaw konsumenckich i odpowiedzialności społecznej za środowisko naturalne, przy jednoczesnym wspieraniu i rozwijaniu technologii przyjaznych środowisku i zdrowiu człowieka to podstawa strategii Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych.

   Rozwój zrównoważonej biogospodarki o najwyższym stopniu innowacyjności, w której rolnictwo i wytwarzanie bezpiecznej żywności powinny stanowić strategiczne zadania Państwa. Jednak dotychczasowe rozwiązania prawne, jak i realizowane programy na rzecz wdrażania oraz upowszechniania naturalnych technologii są daleko niewystarczające, należy je doskonalić i rozwijać aby zwiększać jakość i zdrowotność płodów polskiego rolnictwa. Jak pisał James Goldsmith – milioner, publicysta: „Bez zdrowego rolnictwa nie można myśleć o zdrowym narodzie.”

  Polska legislacja i obowiązujące przepisy nie określają czym są naturalne technologie, w jakim zakresie powinny być stosowane i na czym polega ich naturalny charakter. Dotychczas nie zdefiniowano technologii naturalnych ani naturalnych wyrobów. Obowiązujące od 2014 roku nowe zasady Wspólnej Polityki Rolnej opierają się na zrównoważonym rozwoju, zasadzie wzajemnej zgodności oraz integrowanej ochronie roślin. Naturalne technologie spełniają te zasady, nie naruszają bioróżnorodności ekosystemowej i nie degradują a rewitalizują środowisko. Istnieje zatem pilna potrzeba by takie prawne rozwiązania dotyczące wdrażania naturalnych technologii,  opracować i wprowadzić w życie. Umożliwiłoby to również szybsze realizowanie nowej, prośrodowiskowej polityki unijnej. Takie zadania wyznacza sobie nowo powołana ogólnopolska izba samorządu gospodarczego.