Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z 25.11.2014 r.

      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 25.11.2014 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu 66 w Warszawie. Przewodniczącym NWZ został wybrany Sławomir Gacka. Posiedzenie przeprowadzone zostało zgodnie z porządkiem obrad (do pobrania poniżej). Walne miało charakter sprawozdawczy z dotychczasowej działalności Izby od momentu prawomocnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (22.01.2014 r.)
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił dr inż. Sylwestra Lipskiego - Prezesa Izby o przedstawienie podjętych przez PITiWN inicjatyw i działań (prezentacja do pobrania poniżej). Podczas prezentacji najwięcej dyskusji wzbudził temat, dotyczący możliwości zorganizowania targów „naturalnych technologii i wyrobów” przy współpracy z Międzynarodowymi Targami w Poznaniu oraz możliwość rozpoczęcia działań zmierzających do nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu z 2007 r. Zgłoszono wniosek aby powołać zespół, składający się z przedstawicieli m.in. firm członkowskich Izby, świata nauki, który zajmie się pracami nad nowelizacją.
Kolejna prezentacja została omówiona przez Pawła Jaworskiego-Dyrektora Biura Izby na temat spraw finansowych (przychody, rozchody i planowane ścieżki pozyskania funduszy na działalność Izby).

Bardzo ważnym tematem NWZ było zaprezentowanie przez dr inż. Grzegorza Kowala – Dyrektora Oddziału w Gliwicach, Wielkopolskiego Instytutu Jakości oraz Dorotę Meterę - Prezesa firmy Bioekspert Sp. z. o.o., prac nad systemem certyfikacji „naturalny wyrób, naturalna technologia”. Temat wzbudził duże zainteresowanie i wiele ciekawych spostrzeżeń. Zwrócono uwagę na potrzebę uporządkowania zachowań rynkowych w celu ograniczenia marketingowego nadużywania terminu – naturalny. Podkreślano, że należy pamiętając by dać szansę małym i średnim przedsiębiorcom, którzy chcą w swoich przedsiębiorstwa poszerzać ofertę technologii, usług i wyrobów czy też stosować naturalne technologie i wyroby. Ze względu na złożoność zagadnienia jest potrzeba zintensyfikowania działań związanych z uspójnieniem definicji technologii i wyrobu naturalnego i dopracowanie szczegółowych zasad certyfikacji.

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku zgłoszonych wniosków, Przewodniczący zamknął niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

 

 Kopia DSC08610Kopia DSC08628Kopia DSC08632Kopia DSC08646

Więcej ilustracji w zakładce GALERIA

Czytany 4118 razy Ostatnio aktualizowany: wtorek, 02 grudzień 2014 15:31

Pobierz załącznik: