Realizacja Projektu w ramach Programu Innowacje Społeczne NCBiR

Projekt ncbirPolska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych, firma Ekotrend Maciej Łoś, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach otrzymały pozytywną decyzję i dofinansowanie z NCBiR w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE na realizację projektu pt. „ Opracowanie modelu ograniczenia strat żywności wytwarzanej metodami naturalnymi”.

Celem projektu jest poprawa jakości życia społecznego dzięki opracowaniu modelu ograniczenia strat żywności poprzez wdrożenie technologii uprawy warzyw w zgodzie z naturą, o wysokiej wartości biologicznej, a tym samym o większej trwałości przechowalniczej i przydatności przetwórczej. Zwiększenie trwałości żywności uzyska się w wyniku zwiększenia suchej masy płodów oraz ich bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Wzrost tych parametrów będzie możliwy z wykorzystaniem w ochronie i nawożeniu roślin naturalnych produktów, w tym preparatów mikrobiologicznych, zarówno do stosowania dolistnego jak i doglebowego oraz do kompostowania obornika i resztek roślinnych. Wymiernym efektem ekonomicznym będzie wydłużenie okresu trwałości warzyw, co pozwoli ograniczyć straty producentów, sprzedawców, punktów gastronomicznych oraz konsumentów. Ponadto koszt uprawy warzyw będzie niższy niż w systemie produkcji konwencjonalnej. O uzyskiwaniu odpowiednich plonów będzie decydował stan gleby, sposób jej użyźniania, ochrony, dobór odpowiednich odmian a także właściwych terminów zasiewów, zbiorów i zabiegów pielęgnacyjnych. Proponuje się pierwsze kompleksowe rozwiązanie uwzględniające nawożenie, ochronę przed chorobami, szkodnikami i chwastami bez użycia chemii zalecane do produkcji masowej. Projekt będzie dotyczył takich warzyw jak ziemniak, marchew, pietruszka, seler, cebula. Dodatkowym efektem projektu będzie wysoka wartość prozdrowotna płodów co przyczyni się do poprawy jakości życia społecznego w wyniku ograniczenia chorób chronicznych.

Model zostanie upowszechniony za pomocą portalu internetowego, w ramach którego każdy rolnik będzie mógł podając charakterystykę swojego pola i planowaną roślinę wygenerować szczegółową instrukcję jak wdrażać technologię. To pierwsze tak indywidualne podejście. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, gdyż współpracować ze sobą będą sektory prywatny, 2 publiczne i organizacja pozarządowa.

 

Więcej informacji na temat Programu Innowacje Społeczne, można znaleźć na stronie: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/innowacje-spoleczne/

 

 

Czytany 8698 razy Ostatnio aktualizowany: środa, 29 kwiecień 2015 09:08